Informacije o obradi osobnih podataka

Obveščamo vas, da bo podjetje Natural Just, d. o. o., opravljalo obdelavo splošnih osebnih podatkov izključno z namenom izvrševanja in izpolnjevanja vaših zahtev, ki nam jih boste posredovali z izpolnitvijo tega obrazca.

NAČIN: podatki se bodo obdelovali bodisi na papirju ali v elektronski obliki, in sicer na način organiziranja in obdelave, ki je v tesni povezavi s samim namenom in ki kakor koli zagotavlja neokrnjenost in diskretnost glede na organizacijske in logistične ukrepe, kot jih zahteva veljavna zakonodaja.

NAMEN: podatki se obdelujejo izključno  z namenom izvrševanja in izpolnjevanja vaših zahtev, ki ste nam jih posredovali z izpolnitvijo tega obrazca, zlasti pa, zahteve za pridobitev informacij o predstavitvah.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV: do vaših osebnih podatkov bodo lahko dostopali 1) zaposleni, zadolženi za upravljanje dejavnosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih razmerij, 2) osebje prodajne službe, svetovalci in podjetje v okvirih, v katerih so sami zadolženi za upravljanje z vašimi zahtevami, 3) podjetja, ki upravljajo s programsko opremo – v vsakem primeru gre za osebe, zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje.

PRAVNA PODLAGA: zahteve za posredovanje informacij, ki nam jih vi posredujete z izpolnitvijo obrazca.

Soglasje za obdelavo podatkov za pošiljanje novic je nujno potrebno za izvedbo zahtevanega dejanja. Zahtevo boste lahko kadar koli preklicali, in sicer s pisnim sporočilom na elektronski naslov privacy@naturaljust.si, in se kadar koli odjavili od prejemanja novic z gumbom v besedilu samih novic.

VAŠE PRAVICE: prejeli boste lahko potrditev o obstoju podatkov (in bili o njih obveščeni), o izvoru osebnih podatkov, o namenu in načinu njihove obdelave, o uporabljenem postopku obdelave z elektronskimi orodji, o podrobnostih upravljavca in odgovornih oseb, subjektov ali kategorij subjektov, katerim so lahko podatki posredovani; poleg tega boste lahko do podatkov dostopali in jih imeli možnost posodabljati, popravljati ali združevati; imeli boste pravico do izbrisa, popravkov, spreminjanja v anonimno obliko ali do omejitve podatkov zaradi nezakonite uporabe ali posredovanja aktivnosti tistim, ki so jim bili podatki sporočeni ali razširjeni, če je to mogoče ali če to ne vključuje pretiranih sredstev; zahtevali boste lahko omejitev podatkov in podali ugovor iz zakonitih razlogov in tudi samo deloma ugovarjali obdelavi osebnih podatkov; poleg tega boste lahko zahtevali pozabo, preklicali soglasje; imate pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve pritožbe Nadzornemu organu, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV: osebni podatki se hranijo 2 leti.

PODATKI UPRAVLJAVCA: Natural Just d.o.o., Cesta 25. junija 1h, 5000 Nova Gorica, Slovenija,  privacy@naturaljust.si. Na upravljavca se lahko obrnete v zvezi z vsem zgoraj navedenim, in sicer na navedene naslove.